Sokolovský kočičí útulek – Konec toulání 
Tel. kontakt: 606 457 744. Více informací na Facebooku „Láskou ke kočkám – Sokolov“ @laskoukekockamsokolov či na: http://konectoulani.cz.

Záchytné zařízení pro zvířata Sokolov na ranči Vránov
Tel. kontakt: 775 868 649. Více informací na Facebooku „Záchytné zařízení pro psy Sokolov na ranči Vránov“ @ZachytneZarizeniProPsyNaRanciVranov či na: http://utulek.sokolov.cz.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)
Byla zřízena bezplatná informační linka 0800 011 011. Zde mohou lidé od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 16:00 oznamovat inspektorům případy poškozování životního prostředí. Více informací na: www.cizp.cz.

Arnika 
Česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Více informací na: http://arnika.org.

Rekonstrukce státu
Ani my nestojíme o plané sliby a bla bla. Podporujeme projekt Rekonstrukce státu. Více na: http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs.

Vyměňte politiky 
Základní organizace SZ Sokolov podporuje občanskou iniciativu VYMĚŇTE POLITIKY.CZ a připojuje se k Semilské výzvě. Více na: www.vymentepolitiky.cz.

hlavní stránky Strany zelených 
www.zeleni.cz

krajská organizace Strany zelených 
http://karlovarsko.zeleni.cz
základní organizace Strany zelených Sokolov  
www.sokolov.zeleni.cz
základní organizace Strany zelených Cheb 
www.cheb.zeleni.cz